Informacije za predavatelje

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 30. 11. 2023 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Podreber 12a, 1355 Polhov Gradec ali po e-pošti:   

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Vsak udeleženec pripravi prispevek za zbornik in izvede referat/predavanje. Vsak udeleženec lahko prijavi le en naslov. Sprejeli bomo do 50 prispevkov po načelu kdo se prej prijavi. Prijave se lahko zaključijo že pred 30. 11. 2023.

Za VRTCE: udeleženci, ki prihajajo iz vrtca lahko za konferenco oddajo samo povzetek v zborniku v slovenskem in angleškem jeziku). Udeleženci iz vrtca lahko objavijo samo prispevek v zborniku ali izvedejo samo referat/predavanje oziroma izvedejo predavanje in objavijo prispevek za zbornik.

ZA ŠOLE: udeleženci iz šole pripravijo tako prispevek v zborniku z angleškim naslovom, povzetkom in ključnimi besedami in izvedejo referat na mednarodnem posvetu.

Konferenca bo organizirana na način, da bo vsaj 1/3 aktivnih udeležencev iz tujine in sodelovale bodo vsaj 4 države.

Tematska podoročja:

Izzivi, dileme, praktične strategije:

 • na področju izvedbe kurikula za vrtce;
 • na področju vzgoje in izobraževanja;
 • na področju komunikacije in sodelovanja s starši, sodelavci in zunanjimi institucijami;
 • na področju inkluzije otrok s posebnimi potrebami;
 • na področju organizacije dela

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 30. 11. 2023
Rok za oddajo prispevka: 15. 1. 2024

Kotizacija za za izvedbo referata, objavo prispevka v zborniku in udeležbo na konferenci: 180 EUR
Kotizacija za objavo prispevka in prisotnostjo na konferenci: 150,00 EUR
Kotizacija za objavo prispevka in brez prisotnosti na konferenci: 130,00 EUR

Kotizacija za samoplačnike se poravna do 1. 3. 2024.

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive).

Točkovanje potrdil

V kolikor napredujete v okviru VRTCA

21. člen (dodatno strokovno delo v vrtcu)

B- za dve točki:

(8) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja (sodelovanje v organizacijskem odboru konference)

(16) prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, pri čemer se kot strokovni članek upošteva predstavitev strokovne tematike, ki vsebuje naslov, uvod, jedro z obravnavo strokovnega vprašanja ali uporabo znanja v praksi ter zaključek (v nadaljnjem besedilu: strokovni članek) (objava prispevka v zborniku)

Č- za štiri točke

(2) prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 15. 1. 2024  na e-naslov: 
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

ZVIS
Podreber 12a
1355 Polhov Gradec

DŠ: 90302737

TRR: SI56 3400 0100 7776 141, Sparkasse d.d.


Obrazec za aktivno sodelovanje