Reference

Nemirni in moteči otroci v vrtcu

Vrtec Log Dragomer - 2014
Vrtec Ruše – 2012 – 16 ur
Vrtec Cerklje na Gorenjskem - 2012 – 16 ur
Vrtec Rogaška Slatina - 2011
Vrtec Radovljica - 2011
Vrtec Zelena jama (kombinacija z delo z družinami) - 2010
Vrtec Orehek (16 ped. ur) 2010
Študijska skupina specialnih mobilnih pedagoginj Ljubljana 2010
Vrtec Senovo - več vrtcev (16 ur) - 2009
Osnovna šola Škofije - več vrtcev - 2009
Osnovna šola Dragomelj - vrtec - 2009
Osnovna šola Dobrepolje - vrtec - 2008
Vrtec Galjevica - 2008
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - 2008
Osnovna šola Kuzma - 2008
Osnovna šola Log - Dragomer - 2007
Osnovna šola Razkrižje - 2008
Osnovna šola Šentjernej - 2008
Osnovna šola Veržej - 2008

Delo z družinami - s starši otrok v vrtcu

Vrtec pri OŠ Rače - 2014
OŠ Ribnica - 2013
OŠ Mirna Peč – vrtec - 2012
Vrtec pri OŠ Polzela - 2011
Vrtec Najdihojca - 2011
Vrtec Medvode - dve izvedbi - 2010
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica - 2008
Osnovna šola Jelšane - 2008
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad - 2008
Osnovna šola Podgora, Kuteževo - 2008

Kompetenten vzgojitelj

Vrtec Ciciban Šmartno pri Litiji - 2013

Senzorna integracija

OŠ Sodražica - 2014

Odnos med otrokom in vzgojiteljem ter delo s starši

OŠ Ormož - 2014
Zavod ND, Vrtec Antonina – Ilirska Bistrica - 2013

Igre za razvoj pozornosti in koncentracije

Vrtec Ciciban Novo mesto - 2013

Praktične vaje za krepitev povezanosti med otrokom in odraslim

Vrtec Ciciban Novo mesto – 2013

Zgodnje opismenjevanje skozi gibanje in igro

Vrtec pri OŠ Puconci - 2014
Vrtec Semedela - 2014
Vrtec Leskovec pri Krškem - 2014
Vrtec Ribnica - 2014
Vrtec Križevci – 2013
Vrtec Orehek – 2013 

Kako otroka naučiti upravljati s svojimi čustvi

Vrtec Borisa Pečeta Maribor - 2011
Osnovna šola Žužemberk - 2009
Viški vrtci - 2009
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica - 2009
Vrtec Ajdovščina - 2009
Vrtci Murska Sobota 2010
Vrtec Zelena jama (16 pedagoških ur) - kombinacija z delo z družinami - 2011
 

Ustvarjalne delavnice 

Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški potok - 2008
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica - 2008
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše - 2008
 

Vzgojiteljeva moč nebesedne komunikacije

Vrtec Cepetavček Mirna peč  - 2012
Vrtec Najdihojca - 2010
Vrtec pri OŠ Bovec - 2011 

Strategije obvladovanja stresa pri pedagoškem delavcu 

Vrtec Vrtiljak pri OŠ Miklavž na Dravskem polju - 2014
OŠ Podvelka - 2014
OŠ Slivnica pri Celju - 2014
OŠ Otočec - 2014
Vrtec Kolezija - 2014
Vrtec Podbočje - 2014
Kranjski vrtci - 2014
Vrtec Postojna - 2012
Vrtec Semedela – 2012 (3 ponovitve)
Vrtec Prevalje - 2011
Osnovna šola Šentjanž, Tržišče in Blanca – 2010
Vrtec Polzela – 2010 – čustvene blokade 

Teambuilding

Vrtec pri OŠ Rače - 2014
Vrtec Videm pri Ptuju – 2012
Vrtec in OŠ Stročja vas - 2012

Komunikacija

OŠ Krmelj – 2014

Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc pedagoškega delavca

Osnovna šola Mirana Jarca, Ljubljana – 16 ur – 2010
Viški vrtci – 2011
Vrtec Mladi rod – 2011
OŠ Polje – 2012
OŠ Jožeta Moškriča – 2012
OŠ Vič – 2013
OŠ Bičevje - 2013