Seminarji

Reševanje konfliktov - spodbuda ali ovira

 1. Opredelitev konflikta – kdaj sploh govorimo o konfliktu?
 2. Stili konfliktov na delovnem mestu
 3. Strategije upravljanja konfliktov
  • Ravnovesje med asertivnostjo in empatijo
  • Posredovanje negativne povratne informacije
  • Upravljanje z neprimernim vedenjem
  • Upravljanje z agresijo
  • Delo z zahtevnimi osebami
 4. Trije pristopi do konflikta
 5. Model upravljanja s konflikti – delavnica
 6. Zaključek seminarja in refleksija
Več ...

Čustva na delovnem mestu

Čustva na delovnem mestu imajo pomemben vpliv na to kako delovna organizacija komunicira sama s seboj in z zunanjim svetom. Posledice čustvenih stanj, tako vedenjske kot tudi odnosne imajo eksistenčen pomen za posameznike in skupino.

 1. Energija čustev na delovnem mestu in njen vpliv na življenje posameznika in skupine (hiearhija čustev ...
Več ...

Razvoj razvijajočega mišljenja pri predšolskem otroku

Mindset paradoks: »Največja grožnja uspehu je izogibanje neuspehu« (Carol Dweck 2014)

Razvijajoče se mišljenje je pomemben dejavnik za motivacijo, napredek in učenje. Je del karakterja osebnosti otroka, ki bistveno določa njegovo uspešnost v življenju. Vrtec je eden izmed okolij, kjer se otrok sooča s svojim mišljenjem (mindsetom) do lastnega učenja ...

Več ...

Nemirni in moteči otroci v vrtcu

Otrokovo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Ima lahko več funkcij: dobiti, izogniti ali uiti. Na seminarju poskušamo vzgojitelje in druge pedagoške delavce v vrtcih opremiti z znanjem in veščinami (praktičnimi strategijami), kako otroka podpreti pri razumevanju socialnih situacij, izražanju svojih potreb in pri učenju bolj prilagojenih načinov socialnega in čustvenega ...

Več ...

Promotor zdravja v VIZ

Zavedamo se, da je dobro zdravje in počutje zaposlenih v vrtcih in šolah pomembno za njihovo kakovostno delo z otroki, starši in sodelavci. Cilj programa je usposobiti posameznike ali skupino posameznikov za promocijo zdravja ter s tem pomagati celotnemu kolektivu k boljšemu počutju, zmanjšanju absentizma (odstotnosti z dela) in prezentizma ...

Več ...

Trening komunikacijskih veščin

Vsebina seminarja:

 • Etična dimenzija komunikacije glede na ciljne skupine (zaupanje - zaupnost osebnih podatkov, prostovoljni vstop, delati v dobrobit; etična dimenzija informacij, ki se navezujejo na delovno mesto in sodelavce).
 • Vzpostavljanje odnosa in graditev delovnega odnosa v komunikaciji (faze in tehnike)
 • Razmerje med nebesedno (socialno) in besedno (kognitivno) komunikacijo – pomen avtentičnosti ...
Več ...

Kako otroka naučiti upravljati s čustvi

Vsebina seminarja:

 • Razvoj čustvene inteligence pri otroku (socialno čustveni razvoj otroka) ter stopnja čustvene varne povezanosti otroka z odraslo osebo (praktični prikaz različnih oblik povezanosti med otrokom in odraslim ter predlogi za izboljšanje le-te; igre za povezovanje otroka z odraslim (delavnica)).
 • Posledice neizraženih čustev (frustracije, neprilagodljivost, razdražljivost, nepotrpežljivost, samodesktruktivna vedenja ...
Več ...

Razvoj otrokovih potencialov

Osnovni cilj kurikula v vrtcih je optimalni razvoj otroka.

Vsebina seminarja:

 • Vzpostavljanje okolja za razvoj otrokovih potencialov - osebnost vzgojitelja (fiksirano ali razvijajoče mišljenje), psihodinamika skupine (v vzgojitelja ali v otroka usmerjena psihodinamika)
  Delavnici: vprašalnik za vzgojitelje o njihovem mindsetu (fiksirano ali razvijajoče mišljenje) ter različni primeri psihodinamik, ki spodbujajo razvoj ...
Več ...

Praktične vaje za krepitev povezanosti med otrokom in odraslim

Zares uporabno izobraževanje, ki pripomore k odličnosti vzgojitelja!!! Toplo priporočam vsem kolektivom. Nepogrešljivo izobraževanje, ki bi ga moral izkusiti vsak vzgojitelj že na začetku kariere podano na praktičen način. Mnogo lažje in bolj suvereno se spopadamo s težavami jokajočih novinci 1. septembra, ker smo poznali subtilne prijeme za povezovanje z ...

Več ...

Senzorna integracija

Senzorna integracije je proces v možganih, kjer se občutki spremenijo v razumevanje. Razumevanje definira realnost posameznika. Senzorna integracija določa realnost. Realnost konkretnega posameznika in njegovo edinstveno razumevanje sveta okoli njega. V pedagoškem procesu je lahko otrokova realnost popolnoma drugačna od realnosti pedagoškega delavca. V takem odnosu lahko otrok doživlja vedenjske ...

Več ...