Seminarji

Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc pedagoškega delavca

Spoznavanje fizičnega telesa (spoznavanje reakcij na stresne situacije; kako deluje moje telo; ritem mojega telesa; vaje za dihanje in sprostitev telesa).

Čustvovanje - emocije (povezanost telesa in čustev; prepoznavanje občutkov varnosti; stopnja čustvene povezanosti z ljudmi in s samim seboj; prepoznavanje in identifikacija lastnih čustev; upravljanje s čustvi; usmeritev čustev k ...

Več ...

Ustvarjalnost predšolskega otroka

 • Razvoj ustvarjalnosti pri predšolskem otroku
 • Dejavniki spodbudnega okolja za razvoj ustvarjalnost
 • Praktične strategije za spodbujanje ustvarjalnosti na različnih področjih (osebna in medosebna inteligentnost, vizualna, verbalna, matematično logična, naravoslovna, umetnostna)

Psihodinamika skupine – kako zagotavljati varno in spodbudno učno okolje

 • Definicija psihodinamike skupine v vrtcu ter dejavniki psihodinamike skupine
 • Fizično vzgojno izobraževalno okolje in njegov vpliv na psihodinamiko skupine
 • Vpliv socialnega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
 • Vpliv čustvenega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
 • Vpliv kurikularnega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
 • Oblikovanje zdrave psihodinamike skupine

Reševanje konfliktov - spodbuda ali ovira

 1. Opredelitev konflikta – kdaj sploh govorimo o konfliktu?
 2. Stili konfliktov na delovnem mestu
 3. Strategije upravljanja konfliktov
  • Ravnovesje med asertivnostjo in empatijo
  • Posredovanje negativne povratne informacije
  • Upravljanje z neprimernim vedenjem
  • Upravljanje z agresijo
  • Delo z zahtevnimi osebami
 4. Trije pristopi do konflikta
 5. Model upravljanja s konflikti – delavnica
 6. Zaključek seminarja in refleksija
Več ...

Čustva na delovnem mestu

Čustva na delovnem mestu imajo pomemben vpliv na to kako delovna organizacija komunicira sama s seboj in z zunanjim svetom. Posledice čustvenih stanj, tako vedenjske kot tudi odnosne imajo eksistenčen pomen za posameznike in skupino.

 1. Energija čustev na delovnem mestu in njen vpliv na življenje posameznika in skupine (hiearhija čustev ...
Več ...

Razvoj razvijajočega mišljenja pri predšolskem otroku

Mindset paradoks: »Največja grožnja uspehu je izogibanje neuspehu« (Carol Dweck 2014)

Razvijajoče se mišljenje je pomemben dejavnik za motivacijo, napredek in učenje. Je del karakterja osebnosti otroka, ki bistveno določa njegovo uspešnost v življenju. Vrtec je eden izmed okolij, kjer se otrok sooča s svojim mišljenjem (mindsetom) do lastnega učenja ...

Več ...

Nemirni in moteči otroci v vrtcu

Otrokovo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Ima lahko več funkcij: dobiti, izogniti ali uiti. Na seminarju poskušamo vzgojitelje in druge pedagoške delavce v vrtcih opremiti z znanjem in veščinami (praktičnimi strategijami), kako otroka podpreti pri razumevanju socialnih situacij, izražanju svojih potreb in pri učenju bolj prilagojenih načinov socialnega in čustvenega ...

Več ...

Promotor zdravja v VIZ

Zavedamo se, da je dobro zdravje in počutje zaposlenih v vrtcih in šolah pomembno za njihovo kakovostno delo z otroki, starši in sodelavci. Cilj programa je usposobiti posameznike ali skupino posameznikov za promocijo zdravja ter s tem pomagati celotnemu kolektivu k boljšemu počutju, zmanjšanju absentizma (odstotnosti z dela) in prezentizma ...

Več ...

Trening komunikacijskih veščin

Vsebina seminarja:

 • Etična dimenzija komunikacije glede na ciljne skupine (zaupanje - zaupnost osebnih podatkov, prostovoljni vstop, delati v dobrobit; etična dimenzija informacij, ki se navezujejo na delovno mesto in sodelavce).
 • Vzpostavljanje odnosa in graditev delovnega odnosa v komunikaciji (faze in tehnike)
 • Razmerje med nebesedno (socialno) in besedno (kognitivno) komunikacijo – pomen avtentičnosti ...
Več ...

Kako otroka naučiti upravljati s čustvi

Vsebina seminarja:

 • Razvoj čustvene inteligence pri otroku (socialno čustveni razvoj otroka) ter stopnja čustvene varne povezanosti otroka z odraslo osebo (praktični prikaz različnih oblik povezanosti med otrokom in odraslim ter predlogi za izboljšanje le-te; igre za povezovanje otroka z odraslim (delavnica)).
 • Posledice neizraženih čustev (frustracije, neprilagodljivost, razdražljivost, nepotrpežljivost, samodesktruktivna vedenja ...
Več ...