XVII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Sodobni izzivi vzgoje in izobraževanja v vrtcu

7. 3. 2024
9.00 - 17.00

Tematska področja

Izzivi, dileme, praktične strategije:

  • na področju izvedbe kurikula za vrtce;
  • na področju vzgoje in izobraževanja;
  • na področju komunikacije in sodelovanja s starši, sodelavci in zunanjimi institucijami;
  • na področju inkluzije otrok s posebnimi potrebami;
  • na področju organizacije dela.