Seminarji

Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije pri predšolskemu otroku

Vsebina seminarja

Nevrofiziologija pozornosti in koncentracije (razvojne značilnosti predšolskega otroka, povezanost z drugimi dimenzijami osebnosti - motivacijo, interesom, socialno interakcijo).
Razlikovanje med pozornostjo in koncentracijo (slušna, vidna, motorična pozornost, delovni spomin, procesiranje več nivojskih nalog, kaj pomeni motnje pozornosti in koncentracije)
Igre za ravnovesje - vestibularni sistem kot sistem uravnavanja pozornosti in ...

Več ...

Delo z družinami - celostni pristop

Kakovostno sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja še enega v vrsti varovalnih dejavnikov za preprečevanje rizičnega vedenja pri otrokih. Vendar mora to sodelovanje temeljiti na etičnih vrednotah ter ustreznih mejah med družino in vrtcem. Danes je vse preveč poseganja stašev v kompetence vzgojitelja in vrtca tudi na področja, ki se ...

Več ...

Strategije obvladovanja stresa pri pedagoškem delavcu

Delo pedagoškega delavca spada med poklice z največjo stopnjo čustvenega stresa. Dolgotrajni stres močno vpliva na psihofizično zdravje posameznika. Mišljenjski in čustveni vzorci, osebne strategije soočanja s stresom, hormonski odzivi ter čustvena varna povezanost vplivajo na zdravje, zadovoljstvo in delovno uspešnost posameznika.

Vsebina seminarja

Opredelitev stresa ter različnih čustvenih odzivov ...

Več ...

Kako se povežem sam s seboj in z drugimi

Nemir, tesnoba in razdražljivost so pogosto spremljevalci današnjega človeka. Zakaj se to dogaja? Zakaj se odtujujemo od sebe in zakaj potrebujemo povezanost sami s seboj. Na seminarju bomo izvedli tehnike in metode s katerimi se lažje povežemo sami s seboj in z drugimi.

Vsebina seminarja

Kako se povezujem z drugimi ...

Več ...

Kompetenten vzgojitelj

Vsebina seminarja

Osebnost vzgojitelja vs. strokovnost vzgojitelja (etika - vrednotni sistem posameznika in vrednotni sistem družbe, zaupanje, zaupnost, delati v dobrobit otroka).

Socialne in čustvene kompetence vzgojitelja (v odnosu do otrok, njihovih staršev in sodelavcev).

  • Vzpostavljanje odnosa z drugimi (kaj zadovoljujem v odnosih z drugimi ljudmi? Potreba po potrditvi, potreba po ...
Več ...

Moč in Vpliv

Razumevanje moči in vpliva je razumevanje današnje družbe. Vse bolj smo obsedeni z vplivom moči in vse manj z močjo vpliva. Seminar poteka preko praktičnih delavnic spoznavanja lastne moči, vpliva tako na sebe kot tudi na druge. Razumevanje moči in vpliva je uporabno pri reševanju konflikov, pri komunikaciji z zahtevnimi ...

Več ...