XIV. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Sodobni izzivi vrtca

1. 4. 2021
8.00 - 17.00

Tematska področja:

  1. Izzivi izvajanja kurikula v vrtcu in njegova aktualizacija (med zahtevami in potrebami, avtonomija vrtca)
  2. Izzivi dela s predšolskimi otroki (otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami, otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni otroci, različnost generacij, potrebe današnjih otrok)
  3. Izzivi dela s starši (oblike sodelovanja s starši, reševanje situacij, inovativni pristopi)
  4. Izzivi vodenja vrtca (zaposlovanje, motivacija zaposlenih, generacijsko bogastvo, usposabljanje strokovnih delavcev)