XII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Osebnostni razvoj predšolskega otroka

24. 1. 2019
9.00 - 17.00