XI. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Alternativne učne in vzgojne strategije v vrtcu

25. 1. 2018
9.00 - 17.00

 

Sponzorji dogodka