Ustvarjalnost predšolskega otroka

Kdaj

7. Junij 2023 - 08:00-14:00

Kje

On-line,

  • Razvoj ustvarjalnosti pri predšolskem otroku
  • Dejavniki spodbudnega okolja za razvoj ustvarjalnost
  • Praktične strategije za spodbujanje ustvarjalnosti na različnih področjih (osebna in medosebna inteligentnost, vizualna, verbalna, matematično logična, naravoslovna, umetnostna)