Razvoj otrokovih potencialov

Kdaj

17. - 18. Maj 2023 - 17:00-20:00

Kje

On-line,

Osnovni cilj kurikula v vrtcih je optimalni razvoj otroka.

Vsebina seminarja:

  • Vzpostavljanje okolja za razvoj otrokovih potencialov - osebnost vzgojitelja (fiksirano ali razvijajoče mišljenje), psihodinamika skupine (v vzgojitelja ali v otroka usmerjena psihodinamika)
    Delavnici: vprašalnik za vzgojitelje o njihovem mindsetu (fiksirano ali razvijajoče mišljenje) ter različni primeri psihodinamik, ki spodbujajo razvoj otrokovih potencialov
  • Povratna informacija otroku - pohvala, povratna informacija, ki spodbuja razvijajoče se mišljenje, učenje in razvoj
  • Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela s predšolskimi otroki - notranja diferenciacija in individualizacija na podlagi Bloomove taksonomije in Gardnerjeve lestvice inteligentnosti, matrica za načrtovanje;
    Delavnica: izdelava matrice
  • Praktični primeri dobre prakse za izvedbo dejavnosti  - ključi za razmišljanje; postavljanje prioritet; različne igre za razvijanje ustvarjalnega mišljenja

Udeleženci prejmejo obsežno seminarsko gradivo, ki ga lahko takoj uporabijo pri svojem delu.