Skupaj za zdravje - promocija zdravja na delovnem mestu

8 Maj 2015 - 18:51

Promocija zdravja vzgojiteljev

Zavod ZVIS je s partnerji Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije in Inštitutom za produktivnost pripravil projekt Skupaj za zdravje, ki je namenjen organizacijam v javnem sektorju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sofinancer projekta v okviru razpisa ZZZS. Projekt Skupaj za zdravje bomo izvedli v vrtcu Mladi rod iz Ljubljane.

Ključne projektne aktivnosti so:

 • izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vrtcih za promocijo zdravja
 • izvedba dobre prakse: 
  • uvodna predavanje in sestanki za promocijo zdravja
  • ustanovitev skupine za promocijo zdravja v vrtcu
  • izdelava analize stanja in dobrega počutja (raziskava)
  • izdelava načrta za promocijo zdravja
  • izvajanje programa PZD
  • spremljanje in evalvacija projekta

Projekt traja eno šolsko leto.