Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije pri predšolskemu otroku

Kdaj

15. Maj 2018 - 09:00-15:00

Kje

Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič, Ljubljana

Vsebina seminarja

Nevrofiziologija pozornosti in koncentracije (razvojne značilnosti predšolskega otroka, povezanost z drugimi dimenzijami osebnosti - motivacijo, interesom, socialno interakcijo).
Razlikovanje med pozornostjo in koncentracijo (slušna, vidna, motorična pozornost, delovni spomin, procesiranje več nivojskih nalog, kaj pomeni motnje pozornosti in koncentracije)
Igre za ravnovesje - vestibularni sistem kot sistem uravnavanja pozornosti in koncentracije.
Igre za ozko in široko pozornost (statične, dinamične naloge, enonivojske in večnivojske).
Igre za usmerjeno pozornost (statične, dinamične naloge, enonivojske in večnivojske).
Igre za razvijanje skupne vezane pozornosti (samostojne naloge, interaktivne vaje).
Igre za razvijanje organizirane koncentracije (navodila, opazovanje, izvedba).